Ny sökning
PFG0071

Förbättra skogens motståndskraft för en osäker framtid

PFG0071 Förbättra skogens motståndskraft för en osäker framtid, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-13

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

After completing the course, the students should be able to:
1. Describe the concept of forest resilience and how to enhance it through sustainable management taking into account the natural science background together with the socio-economic and political conditions

2. Design experiments to quantify forest resilience

3. Measure and evaluate forest resilience

4. Reflect about their own work in a forest resilience context and discuss
possible benefits of interdisciplinary approaches in their field

One week of mandatory attendance- weeks 41 or week 42 of 2020. Ask course leader for more detailed schedule.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap