Ny sökning
PFG0071

Förbättra skogens motståndskraft för en osäker framtid

PFG0071 Förbättra skogens motståndskraft för en osäker framtid, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-13

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kursfakta

Ämne: Skogshushållning
Kurskod: PFG0071 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%