Ny sökning
PFG0073

Bioraffinaderi-FoU i pilotskala

PFG0073 Bioraffinaderi-FoU i pilotskala, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-06-02

Ämnen

Teknologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kursfakta

Ämne: Teknologi
Kurskod: PFG0073 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 50%