Ny sökning
PFG0074

Avancerad sampling

PFG0074 Avancerad sampling, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-09-27

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning