Ny sökning
PFG0075

Fjärranalys och skoglig inventering

PFG0075 Fjärranalys och skoglig inventering, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-10-15

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course GIT I at SLU or the like course on other universities give sufficient prior knowledge
of GIT. Basic knowledge in statistics and inventory is desirable but no requirement. The course
Inventory and statistics at SLU give sufficient prior knowledge in statistics and inventory and is
strongly recommended.