Ny sökning
PFG0076

Boreal Peatland Biogeochemistry

PFG0076 Boreal Peatland Biogeochemistry, 3,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-11-20

Ämnen

Markvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Depending on the development of the COVID-19 situation, these weekly meetings will be held either on-campus or via distance (e.g. Zoom).

The course will include student assignments to reflect on/examine selected topics. Results from these assignments will be presented and jointly discussed at the end of the course.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel