Ny sökning
PFG0076

Boreal Peatland Biogeochemistry

PFG0076 Boreal Peatland Biogeochemistry, 3,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-11-20

Ämnen

Markvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kursfakta

Ämne: Markvetenskap
Kurskod: PFG0076 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 15%