Ny sökning
PFG0077

How to write and publish a scientific paper

PFG0077 How to write and publish a scientific paper, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2021-02-11

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PFG0077 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 20%