Ny sökning
PFG0078

Forest pathosystems in the 21st century

PFG0078 Forest pathosystems in the 21st century, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-02-17

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course is given as a postgraduate course within the SLU Graduate School in Organism Biology.