Ny sökning
PFG0079

Pathobiomes and Plant Immunity

PFG0079 Pathobiomes and Plant Immunity, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-03-17

Ämnen

Biologi Växtodlingslära Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Learning outcomes
The students should be able to:
-Develop basic understanding of the evolutionary, genetic,and molecular mechanisms underlying pathogen-pathogen,pathogen-microbiome, and plant-pathobiome interactions.
-Develop critical understanding of the conceptual andexperimental challenges in the field.
-Identify gaps of knowledge in the field, formulate newworking hypotheses, and design experiments to test them.
-Combine the first three point to write a short researchproposal on which they will get feedback from the teachers.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi