Ny sökning
PFG0079

Pathobiomes and Plant Immunity

PFG0079 Pathobiomes and Plant Immunity, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-03-17

Ämnen

Biologi Växtodlingslära Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kursfakta

Ämne: Biologi Växtodlingslära Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: PFG0079 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 100%