Ny sökning
PFG0080

Pathobiomes and Plant Immunity

PFG0080 Pathobiomes and Plant Immunity, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-03-17

Ämnen

Biologi Växtodlingslära Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kursfakta

Ämne: Biologi Växtodlingslära Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: PFG0080 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 0%