Ny sökning
PFS0021

Tillämpningsorienterad datoriserad bildanalys

PFS0021 Tillämpningsorienterad datoriserad bildanalys, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2006-07-04

Ämnen

Utbildningens nivå

Ej nivåplacerad

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Ytterligare information

The course is given in English.

Ansvarig institution/motsvarande

Centrum för bildanalys