Ny sökning
PFS0100

Biogeokemi och ekologi i rinnande vatten

PFS0100 Biogeokemi och ekologi i rinnande vatten, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2013-05-29

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This year we will have to take out a small course fee (5000 kr or approximately 500 Euros) to cover the cost of food and lodging. The fee will be payed directly to the hotel during the course.

Click here or use this link to sign up for this course and for more information about the course.
https://www.slu.se/en/departments/field-based-forest-research/experimental-forests/vindeln-experimental-forests/krycklan/phd-course/

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel