Ny sökning
PFS0100

Biogeokemi och ekologi i rinnande vatten

PFS0100 Biogeokemi och ekologi i rinnande vatten, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2013-05-29

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kursfakta

Ämne: Skogshushållning
Kurskod: PFS0100 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%