Ny sökning
PFS0144

Sample preparation for high-throughput sequencing

PFS0144 Sample preparation for high-throughput sequencing, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-12-19

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course is given as a postgraduate course within the SLU Graduate School in Organism Biology in cooperation with UMBLA, SciLifeLab and NEFOM (North European Forest Mycologists).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi