Ny sökning
PFS0145

Stabila isotoptekniker i ekologi och hydrologi

PFS0145 Stabila isotoptekniker i ekologi och hydrologi, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-01-17

Ämnen

Kemi Markvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

We will request samples of, e.g., hair and breath, to be sent at least eight weeks before the meeting in Umeå. These will be analyzed and the results provided to you when you arrive. Details have yet to be worked out.

15 April 2018: Course reading materials and exercises distributed
14 - 18 May, 2018: course meeting in Umeå, 0900-1600 each day.
1 June, 2018: Student proposals submitted.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel