Ny sökning
PFS0146

Ekofysiologiska koncept och tillämpningar i skötta skogar

PFS0146 Ekofysiologiska koncept och tillämpningar i skötta skogar, 9,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-01-18

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The total cost for students outside SLU (accommodation, meals and travel to excursion sites during the field weeks and printed material) is $1100. All students need to arrange their own travel to Umeå for the intensive field week. Transportation from Umeå to the excursion sites will be arranged by the course. Application to the course should be sent to Nils Henriksson (nils.henriksson@slu.se) before March 15. The application should, beside name, department and major professor, shortly describe your thesis project and a motivation why you are interested in the course.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap