Ny sökning
PFS0151

Introduction to Survey Sampling

PFS0151 Introduction to Survey Sampling, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-02-16

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The computer exercises will be done in the lecture room using private laptop computers.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning