Ny sökning
PFS0152

R för nybörjare

PFS0152 R för nybörjare, 1,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-02-16

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning