Ny sökning
PFS0153

Tematisk kurs i ett specifikt skogsskötselämne

PFS0153 Tematisk kurs i ett specifikt skogsskötselämne, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-06-13

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Organized by the Southern Swedish Forest Research Centre
Contact person: Arne Pommerening (arne.pommerening@slu.se)
Administration and application: Karoline Schua (karoline.schua@slu.se)

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap