Ny sökning
PFS0153

Tematisk kurs i ett specifikt skogsskötselämne

PFS0153 Tematisk kurs i ett specifikt skogsskötselämne, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-06-13

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kursfakta

Ämne: Skogshushållning
Kurskod: PFS0153 Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%