Ny sökning
PFS0154

Global perspectives on adaptive wildlife management

PFS0154 Global perspectives on adaptive wildlife management, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2018-06-14

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PFS0154 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 70%