Ny sökning
PFS0157

Statistics I: Basic Statistics

PFS0157 Statistics I: Basic Statistics, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-12-19

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Implementation
Scheduled activities:
Lectures: 16 h
Computer exercises 4 h
Examination and course evaluation 10 h
Self studies 80 h
Totally 110 h

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning