Ny sökning
PFS0157

Statistics I: Basic Statistics

PFS0157 Statistics I: Basic Statistics, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-12-19

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning

Kursfakta

Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: PFS0157 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 55%