Ny sökning
PFS0158

Fördjupningskurs i skoglig föryngring

PFS0158 Fördjupningskurs i skoglig föryngring, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-01-21

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Additional information
Timetable: Course starts June 6 with webinars and introduction of the course. Most of the course is self-studies, distance learning and individual project work. The course ends with 5 days field excursions in Småland and Skåne (August 15-19).

For the course occasion in 2022 Karin Hjelm is examiner

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap