Ny sökning
PFS0158

Fördjupningskurs i skoglig föryngring

PFS0158 Fördjupningskurs i skoglig föryngring, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-01-21

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Timetable: Course starts June 8th with webinars and introduction of the course. Most of the course is self studies, distance learning and individual project work. The course ends with 5 days field excursions in Småland and Skåne. (August 10-14). For detailed information contact the course leader Kristina Wallertz Kristina.Wallertz@slu.se
More information can also be found here: https://www.slu.se/institutioner/sydsvensk-skogsvetenskap/education2020/courses/forest-regeneration/

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap