Ny sökning
PFS0159

Framtidens epidemiologi av växtsjukdomar

PFS0159 Framtidens epidemiologi av växtsjukdomar, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2019-02-13

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course is given as a postgraduate course within the SLU Graduate School in Organism Biology
Learning outcomes:
- Deepened knowledge about methods to study different plant disease epidemiological questions
- Become familiar with how Bayesian models and some other statistical methods can be used in the study of plant disease epidemiology
- Be able to formulate a research question within the subject of plant disease epidemiology