Ny sökning
PFS0160

Mykologins grunder och tillämpningar

PFS0160 Mykologins grunder och tillämpningar, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-02-13

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course is given as a postgraduate course within the SLU Graduate School in Organism Biology

Learning outcomes:
- Become familiar with basic concepts in mycology (e.g., fungal reproduction, physiology, taxonomy, etc.) to gain an overview of the research field.
- Be able to reflect on and formulate research questions relating to mycology and how these concepts apply to their areas of research.