Ny sökning
PFS0166

Plant Quantitative Genetics

PFS0166 Plant Quantitative Genetics, 6,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-12-05

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Files for presentation and exercises etc. will be distributed in dropbox.
Additional information
Scheduled activities:
Lectures and demonstration 80 (10 days)
Examination and course evaluation 10 h
Self studies 60 h
Totally 150 h

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi