Ny sökning
PFS0168

Globala utmaningar för skogens hälsa

PFS0168 Globala utmaningar för skogens hälsa, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-01-10

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska