Ny sökning
PFS0169

Försöksplanering

PFS0169 Försöksplanering, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-01-17

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This is a self-study course. The lecture/exercise/discussion sessions are concentrated in blocks and between the blocks reading and calculation assignments are given. Experienced guest lecturers will be used for some topics.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi