Ny sökning
PFS0171

Linear Model, Breeding value, Genomic Selection and Norm of Reaction

PFS0171 Linear Model, Breeding value, Genomic Selection and Norm of Reaction, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-01-22

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Lectures and demonstration 56 (7 days)
Examination and course evaluation 10 h
Self studies 40 h
Totally 106 h

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi