Ny sökning
PFS0171

Linear Model, Breeding value, Genomic Selection and Norm of Reaction

PFS0171 Linear Model, Breeding value, Genomic Selection and Norm of Reaction, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-01-22

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PFS0171 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%