Ny sökning
PFS0174

Statistics IV: Generalized Linear Models

PFS0174 Statistics IV: Generalized Linear Models, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-05

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning

Kursfakta

Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: PFS0174 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 55%