Ny sökning
PFS0175

Optimering och analys för skogliga problem

PFS0175 Optimering och analys för skogliga problem, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-04-16

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning

Kursfakta

Ämne: Skogshushållning
Kurskod: PFS0175 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 45%