Ny sökning
PFS0176

Multivariat analys av spektroskopiska data för karaktärisering av biomaterial

PFS0176 Multivariat analys av spektroskopiska data för karaktärisering av biomaterial, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-05-28

Ämnen

Teknologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kursfakta

Ämne: Teknologi
Kurskod: PFS0176 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 35%