Ny sökning
PFS0178

Plant Disease Epidemiology– From Theory to Applications

PFS0178 Plant Disease Epidemiology– From Theory to Applications, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-11-11

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Learning outcomes:
- Understand the principles and concepts of plant disease epidemiology.
- Become familiar with state-of-the art technologies and analysis methods to study plant disease epidemiology.
- Be able to apply the knowledge to study plant disease epidemiology supporting for future food production and ecological sustainability.