Ny sökning
PFS0179

Ljus mikroskopi och provförberedning inom växtbiologi

PFS0179 Ljus mikroskopi och provförberedning inom växtbiologi, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-01-26

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PFS0179 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%