Ny sökning
PFS0180

Nordisk dendrokronologisk fältvecka

PFS0180 Nordisk dendrokronologisk fältvecka, 7,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-11-04

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PFS0180 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%