Ny sökning
PFS0181

Considering Uncertainty in Forest Management Planning

PFS0181 Considering Uncertainty in Forest Management Planning, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2022-05-09

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

first week and that week will be offered full time. The rest of the 4 weeks will continue half time