Ny sökning
PLG0041

Research Design for PhD-students

PLG0041 Research Design for PhD-students, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2012-08-29

Ämnen

Biometri

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Deadline for registration is 1st of November 2015

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi