Ny sökning
PLG0045

Etik och vetenskapsfilosofi

PLG0045 Etik och vetenskapsfilosofi, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2016-05-16

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: PLG0045 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 60%