Ny sökning
PLG0048

Landscape Theory in Landscape Architectural and Landscape Planning practice in a Multiple-generational/cultural Society

PLG0048 Landscape Theory in Landscape Architectural and Landscape Planning practice in a Multiple-generational/cultural Society, 10,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-11-22

Ämnen

Landskapsplanering

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning