Ny sökning
PLG0050

Introductory course for PhD students

PLG0050 Introductory course for PhD students, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2019-08-22

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Last date to register: 27 September.
Please contact the course administrator for further information.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi