Ny sökning
PLG0051

Popular scientific presentation with focus on sustainable development

PLG0051 Popular scientific presentation with focus on sustainable development, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-18

Ämnen

Miljökommunikation

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Timetable: 21 January 2021 - 17 February 2021 (25% speed)
- Start-up meeting (21 January; 09.00-12.00; Zoom) and lecture by Lennart Wikström on Popular Science presentation
- Time to prepare with possibility to book individual supervision meetings
- Opportunity to test your presentation with the course leaders (15 February, 15.00-17.00, Zoom)
- Presentation and feedback session (17 February; 9.00-12.00; Zoom)
- Supervision feedback and reflection (17 February; 13.00-16.00; Zoom).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi