Ny sökning
PLG0051

Popular scientific presentation with focus on sustainable development

PLG0051 Popular scientific presentation with focus on sustainable development, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-18

Ämnen

Miljökommunikation

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Timetable: 17 January 2022 - 17 February 2022 (25% speed)
- Start-up meeting (17 January, zoom)
- Time to prepare with possibility to book individual supervision meetings (zoom)
- Opportunity for presentation test with feedback (14 February, zoom)
Time for improvements (15 February, zoom)
- Presentation and feedback session (16 February, zoom)
- Supervision feedback and reflection (16 February, zoom).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi