Ny sökning
PLG0051

Popular scientific presentation with focus on sustainable development

PLG0051 Popular scientific presentation with focus on sustainable development, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-18

Ämnen

Miljökommunikation

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kursfakta

Ämne: Miljökommunikation
Kurskod: PLG0051 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 20%