Ny sökning
PLG0052

Introductory course for PhD students

PLG0052 Introductory course for PhD students, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-09-29

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle