Ny sökning
PLS0032

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources

PLS0032 Advanced Plant Breeding and Genetic Resources, 10,0 Hp

Kursplan fastställd

2013-10-03

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling