Ny sökning
PLS0046

Applied Plant Biotechnology

PLS0046 Applied Plant Biotechnology, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2016-09-09

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PLS0046 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 50%