Ny sökning
PLS0049

Literature course in Microbiology

PLS0049 Literature course in Microbiology, 15,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-10-26

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Marking scale: Pass or fail
Pedagogical form: Own studies; group discussions